Witam serdecznie Państwa a szczególnie Panie – główne klientki mojej praktyki lekarskiej

Pragnę zapewnić, że moim celem podczas spotkania z Pacjentką jest dostarczenie rzetelnej informacji o stanie Jej zdrowia na podstawie badań wykonanych  zgodnie z najnowszą sprawdzoną wiedzą oraz zaoferowanie kompleksowego leczenia.

Zapewniam również poradę, przewodnictwo i opiekę w rzadkich problemach medycznych, polecając i kontaktując Państwa z wybitnymi specjalistami we wszystkich dziedzinach medycyny. Powyższe podyktowane jest troską o szybkie diagnozowanie i leczenie cierpiących Pacjentek. Taki profil doradztwa medycznego stwarza po pierwsze większe bezpieczeństwo medyczne dla Chorej oraz oszczędza czas i środki finansowe. Doradztwo medyczne wyrażać się może w profilaktyce chorób i badaniach kontrolnych i towarzyszyć doraźnemu leczeniu dolegliwości i chorób. Zawsze ma dominować zapobieganie chorobom oraz leczenie ich we wczesnych stadiach, tak samo jak leczenie zachowawcze powinno poprzedzać leczenie operacyjne ( wyjąwszy nagłe stany zagrożenia zdrowia i życia oraz np. choroby nowotworowe).

więcej

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ JUŻ DZIŚ

Skontaktuj się

UROFEM

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
dr n. med. Przemysław Kądziołka      

ul.Kanclerska 2
60-327 Poznań

Rejestracja pod numerem tel. 601 181 099
Rejestracja codziennie od 15:00 – 20:00

Oddzwaniamy na telefon

logo

Tel . 601 181 099, www. ginekologpoznan.com

 AWARYJNY TRYB PRZYJMOWANIA PACJENTEK

W związku ze Stanem Epidemii w Polsce i w trosce o zmniejszenie ryzyka przeniesienia infekcji wirusa wprowadzamy awaryjny tryb przyjmowania pacjentek.

1. Każda z pacjentek po rejestracji telefonicznej otrzymuje informację o awaryjnym trybie przyjęć i konieczności dostarczenia w dniu wizyty wypełnionej ankiety – ankieta do pobrania

2. Przedłużono do 30 minut czas wizyty celem dodatkowych zabiegów odkażających i dezynfekcyjnych.

3. Przed wejściem do gabinetu pacjentka wypełnia formularz oceny ryzyka kontaktu z wirusem COVID -19 ( oparty na wytycznych NFZ ). Formularz przesyłamy wcześniej ( lub sekretarka przekazuje przed wizytą ).

4. Zapraszamy do budynku i poczekalni gabinetu po telefonicznym zaproszeniu przez sekretarkę.

5. Prosimy o wchodzenie do poczekalni pacjentek pojedynczo i bez osób towarzyszących ( w sytuacji konieczności pobytu osoby towarzyszącej należy uzgodnić to z sekretarką ).

6. Zaleca się przebywanie pacjentek w poczekalni i w gabinecie ubranych w maseczki i rękawiczki. W razie potrzeby dostarczy je sekretarka.

7. Pacjentki z wysoką gorączką i silnymi objawami infekcji górnych dróg oddechowych proszone są informowanie o tym fakcie personel gabinetu.